_77A9414

Illustration

Bild eller illustration? Varför inte både och! Med bilden som grund kan budskap förstärkas och förtydligas på ett fantasifullt och kreativt sätt med hjälp av en illustration, samtidigt som uppmärksamheten ökar. Allt blir plötsligt möjligt, och inget är längre omöjligt.